MENU

BUDUJEMY
Budujemy dla zwierząt!

Dnia 13 września 2013 r. podczas obchodów 55-lecia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oddano do użytkowania:

 • nowy pawilon dla żyraf z wybiegami w samym centrum zoo, w którym można już podziwiać trzy żyrafy: Ulembo, Liani i Lindani
 • nowy pawilon z pięknym wybiegiem i basenem dla tygrysów amurskich w pobliżu pawilonu dydaktycznego
 • zmodernizowany pawilon w pobliżu budynku akwarium, w którym można oglądać krokodyle, węże oraz ptaki latające swobodnie nad głowami zwiedzających w wysokiej hali porośniętej roślinami


GALERIA

SZUKAJ

BIP


Cennik biletów wstępu do zoo

 

CENNIK BILETÓW WSTĘPU
do ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W CHORZOWIE
OD DNIA 7 STYCZNIA 2014 R.

Rodzaj biletu Od 1 kwietnia do 31 października Od 1 listopada do 31 marca
Codziennie Codziennie
Bilet wstępu normalny 15,- zł 10,- zł
Bilet wstępu ulgowy* 8,- zł 5,- zł
Bilet wstępu rodzinny
(dla dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci powyżej 3 lat)
38,- zł 25,- zł
Roczny karnet wstępu dla 1 osoby (ważny z dowodem osobistym) ważny na rok od daty zakupu 80,- zł


Bilet wstępu dla emeryta i rencisty a także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej towarzystwa opiekuna w każdą środę 3,- zł
Bilet wstępu dla uczestnika grupy edukacyjnej (dzieci, młodzież i opiekunowie) na zajęcia odpłatne w pawilonie dydaktycznym 3,- zł
Bilet wstępu do Mini ZOO
(po ukończeniu 1 roku życia — płatne w kasie Mini Zoo)
1,- zł


*Prawo do zakupu biletu ulgowego posiadają:
 1. dzieci po ukończeniu 3-go roku życia,
 2. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 3. studenci szkół wyższych, do ukończenia 25 roku życia,
 4. posiadacze „Karty Grosik”,
 5. emeryci i renciści,
 6. osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki,
 7. opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

Uwaga! Bilety ulgowe sprzedaje się za okazaniem właściwego dokumentu.


Prawo do wejścia na teren ZOO bez biletu posiadają:
 1. dzieci do ukończenia 3-go roku życia,
 2. osoby dorosłe po ukończeniu 70 roku życia,
 3. jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczkach przedszkolnych i szkolnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 4. dzieci do ukończenia 16 roku życia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca,

Wstęp bezpłatny powinien być udokumentowany bezpłatnym biletem wstępu otrzymanym w kasie!

Usługi dodatkowe

Oprowadzanie wycieczek
(po uprzednim dokonaniu telefonicznej lub pisemnej rezerwacji w Sekcji Dydaktyki i Promocji)
W dni robocze
od godz. 900 do 1500
50,- zł/1,5 h
W dni robocze
od godz. 1500 do zamknięcia ZOO
60,- zł/1,5 h
W soboty, niedziele i święta w godzinach otwarcia 60,-zł/1,5 h
Zajęcia dydaktyczne w pawilonie
(po uprzednim dokonaniu telefonicznej lub pisemnej rezerwacji w Sekcji Dydaktyki i Promocji)
W dni robocze
od godz. 900 do 1500
40,- zł
W dni robocze
od godz. 1500 do zamknięcia ZOO
50,- zł
Wypożyczenie wózka do przewozu dzieci 10,- zł
(na czas pobytu w zoo)


Bilety wstępu dla uczestników grup zorganizowanych:

 1. Bilety wstępu dla uczestników grup zorganizowanych w okresie wakacji w ramach półkolonii (lipiec-sierpień) wydawane są na uzasadniony pisemny wniosek podmiotów zainteresowanych, tj. domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instytucji prowadzących w okresie wakacji Akcję "Lato w mieście" itp.
 2. Cena biletu dla uczestników w/wgrupy wynosi 50% indywidualnego biletu ulgowego.
 3. Na wniosek zainteresowanego podmiotu wystawia się faktury VAT płatne przelewem.
 4. Decyzję o wydaniu tego typu biletów oraz wyrażenie zgody na płatność faktury przelewem podejmuje każdorazowo, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
CZY WIESZ ŻE
Największym przedstawicielem nietoperzy jest azjatycki kalong (Pteropus vampyrus), którego rozpiętość "skrzydeł" może wynosić nawet 1,5 m, a masa ciała waha się w okolicach 1 kg.

KONKURSY
ZAGADKI
Zagadka przyrodnicza nr 24/2014

No i docieramy do ostatniej prostej... Przed Wami jeszcze tylko jedna zagadka - skojarzeniowa :)

15.12.2014

UWAGA
Informujemy uprzejmie, że od dnia 01 października bilety wstępu do ZOO można zakupić wyłącznie w kasie głównej od strony promenady Gen J. Ziętka. Kasa i brama boczna od ul. Złotej zamknięte do 30 kwietnia 2015 roku.

RSS
RSSRSS

Certyfikat
Śląski Ogród Zoologiczny
otrzymał certyfikat

PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM
Dyplom
Śląski Ogród Zoologiczny
otrzymał statuetkę i dyplom

od Śląskiej Izby Budownictwa  
Jesteś 15046767 gościem na naszej stronie.
Copyright © Śląski Ogród Zoologiczny