Konkursy
Wyniki konkursu na prezentację multimedialną
13.05.2014

Niestety z powodów organizacyjnych, wydłużył się nieco proces wyłaniania laureatów konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną o globalnym ociepleniu i jego wpływie na przyrodę obszarów okołobiegunowych.

To pierwszy konkurs tego typu organizowany przez nasze zoo, więc nie możemy się dziwić niezbyt dużemu zainteresowaniu wśród potencjalnych uczestników.

Ci, którzy zdecydowali się jednak na wzięcie w nim udziału, przygotowali bardzo ciekawe prezentacje.

Przy ocenianiu zgłoszonych do konkursu prac braliśmy pod uwagę takie elementy, jak: zawartość merytoryczna prezentacji, jej układ, poprawność oraz wyczerpanie tematu w zakresie poruszonych w prezentacji zagadnień, walory estetyczne, ogólny odbiór i przede wszystkim zgodność z regulaminem konkursu.

Mając na uwadze powyższe, zdecydowaliśmy się przyznać główną nagrodę Małgorzacie Kurcjusz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach.

Dodatkowo wyróżnione zostały:
- Agnieszka Bydłowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu

oraz

- Kinga Brot z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach.


Laureatkom konkursu serdecznie gratulujemy, a wszystkim jego uczestnikom oraz nauczycielom zgłaszających swych uczniów dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Nagrody przesłane zostaną pocztą.

Czy wiesz że