Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Osioł domowy

Osioł domowy

Osioł domowy (Equus asinus) to udomowiony ssak należący do rzędu nieparzystokopytnych. Pochodzi od zagrożonego wyginięciem gatunku osła dzikiego, dzielącego się na dwa podgatunki - nubijski i somalijski - żyjącego w północnej Afryce.

Jest wytrzymały i dobrze znosi upały, natomiast wrażliwy jest na zimno. Z tego powodu spotyka się je głównie w ciepłych strefach klimatycznych, np. w basenie Morza Śródziemnego.

Osioł domowy traktowany jest głównie jako zwierzę juczne. Znacznie rzadziej wykorzystuje się go jako zwierzę wierzchowe lub w onoterapii, czyli zooterapii bazującej na bezpośrednim kontakcie chorego z osłem.

Opiekunem gatunku jest

Uniwersytet Śląski w Katowicach


<<     Wróć     >>

Czy wiesz że