Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Eland

Eland

Eland (Taurotragus oryx), inaczej kanna, to największa antylopa na świecie. Występuje we wschodniej i częściowo południowej części Afryki, gdzie zamieszkuje sawanny, stepy oraz tereny krzewiaste i trawiaste.

Masa ciała dorosłego elanda dochodzi do 700 kg. Jego pożywienie stanowią liście, owoce drzew i krzewów, korzonki oraz młode pędy.

Antylopa ta prowadzi dzienny i stadny tryb życia. Jej stada liczą 25 – 70 osobników, którym czasami towarzyszą im inne gatunki antylop oraz zebry. Zdarza się że stare samce żyją samotnie.

Niestety liczebność populacji elandów stale spada z powodu braku odporności tych zwierząt na choroby przenoszone przez bydło domowe oraz na skutek ich udomawiania. Obecnie zobaczyć je można już tylko w rezerwatach przyrody.
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
Zagadki