Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Boa kubański

Boa kubański

Boa kubański (Epicrates angulifer) zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, jest endemitem Kuby. Zajmuje różnego rodzaju siedliska, od lasów, przez zarośnięte tereny kamieniste i plantacje trzciny cukrowej, aż po przedmieścia miast.

W skład jego diety wchodzą niewielkie kręgowce, przede wszystkim gryzonie oraz pisklęta.

Aktywny nocą i o zmierzchu.

Boa kubański jest klasyfikowany jako bliski zagrożenia (status NT wg IUCN). Objęty jest Europejskim Programem Hodowlanym (EEP) oraz chroniony Konwencją Waszyngtońską (CITES).
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
Zagadki