)">
Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Alpaka

Alpaka

Alpaka (Lama pacos) to ssak zaliczany do rzędu parzystokopytnych. Jest zwierzęciem całkowicie udomowionym - pochodzi od wikuni i nie występuje w naturze w formie dzikiej.

Alpaki hodowane są dla mięsa i cennej wełny na zboczach Andów, od Ekwadoru po Chile. Coraz częściej spotyka się również hodowle alpak na innych kontynentach, zdarzają się również w Polsce.

Na podstawie sierści wyróżnia się dwie rasy alpak: suri i huacaya. Owłosienie alpaki huacaya jest krótsze i pokrywa całe ciało łącznie z kończynami, upodabniając tę rasę alpak do owiec rasy merynos. Ponadto huacaya wyróżniają się lepiej rozwiniętym korpusem ciała od suri.

Alpaki są zwierzętami stadnymi. Żyją w grupach rodzinnych złożonych z dominującego samca oraz kilku samic z młodymi.

Opiekunem gatunku jest

Katolicka Szkoła Podstawa im.Św.Jacka w Katowicach
Klub Wolontariuszy przy Szkole Podstawowej  59 im.Jana Matejki w Katowicach
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
Zagadki