Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Aga, ropucha aga

Aga, ropucha aga

Aga, ropucha aga (Rhinella marina) Ropucha występująca naturalnie od południowych stanów USA, przez Amerykę Środkową po północną część Ameryki Południowej. Introdukowany w wielu miejscach, głównie na wyspach Pacyficznych.

            Jest do duża ropucha o dużych i silnych kończynach. Może dorastać do 15cm długości  (rekord to 23,8 cm) i nawet 13cm szerokości. Waży zwykle do 1kg, ale zdarzają się osobniki cięższe. Skóra na grzbiecie szaro-brązowo-oliwkowa z czarnymi zakończeniami i duża ilością gruczołów jadowych. Brzuszna strona biało-żółta lub żółta.

            Żyje na ziemi, w miejscach wilgotnych, między innymi pola trzciny cukrowej, sawanny, lasy, a także dobrze nawadniane ogrody. Spotykana rzadziej na pierwotnych nizinach i górskich lasach deszczowych.

            Jest gatunkiem nocnym, dzień spędza w wilgotnych kryjówkach takich jak jamy, duże liście, powalone drzewa, pod kamieniami. Żywi się stawonogami, może zjadać małe kręgowce.

            Ropuchy te są bardzo elastyczne jeśli chodzi o warunki do rozrodu. Paczki skrzeku od 8000 po 17000 jaj składane są w wodzie wolno płynącej lub stojącej w miejscach takich jak: w źródła, stawy, rowy, rezerwuary, zbiorniki tymczasowe czy kanały. Jaja oraz kijanki są trujące, często wypierają larwy rodzimych gatunków płazów. Przeobrażenie następuje po 45-55 dniach.

            Gatunek introdukowany w wielu miejscach na świecie, zwłaszcza Karaibach, Północno-wschodniej Australii i wielu wyspach na Pacyfiku w celu zwalczania owadów szkodzących uprawom. Ze względu na duże zdolności adaptacyjne jest gatunkiem inwazyjnym i sam stanowi zagrożenie dla miejscowych gatunków.

Interesujące jest to, że jest bardzo starym gatunkiem, najstarsze skamieniałości datuje się na późny miocen, czyli okres 23,03–5,333 mln lat temu.
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
Zagadki