)">
Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Aga, ropucha aga

Aga, ropucha aga

Aga, ropucha aga (Bufo marinus) to gatunek występujący naturalnie od południowych stanów USA, przez Amerykę Środkową po Peru i środkową Amazonię w Ameryce Południowej. Introdukowany w wielu miejscach, głównie na wyspach pacyficznych. Żyje na ziemi, w miejscach wilgotnych. Jej siedlisko stanowią między innymi lasy, plantacje trzciny cukrowej, a także dobrze nawadniane ogrody.

Jest do duża ropucha o dużych i silnych kończynach. Może dorastać do 15cm długości  (rekord to 23,8 cm) i nawet 13 cm szerokości. Waży zwykle do 1kg, ale zdarzają się osobniki cięższe. Skóra na grzbiecie szaro-brązowo-oliwkowa z czarnymi zakończeniami i dużą ilością gruczołów jadowych. Strona brzuszna jest biało-żółta lub żółta.

Ropucha aga jest gatunkiem nocnym, dzień spędza w wilgotnych kryjówkach takich jak jamy, powalone drzewa, w opadłych liściach i pod kamieniami. Żywi się stawonogami, może zjadać również małe kręgowce.

Ropuchy te są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o warunki do rozrodu. Paczki skrzeku, w postaci długich, galaretowatych sznurów zawierających nawet  30000 jaj składane są w wodzie wolno płynącej lub stojącej, w miejscach takich jak: źródła, stawy, rowy, rezerwuary, zbiorniki tymczasowe czy kanały. Po 2, a maksymalnie 7 dniach z jaj wydostają się kijanki. Zarówno jaja, jak i kijanki są trujące, dzięki czemu wypierają larwy rodzimych gatunków płazów. Przeobrażenie następuje po 45-55 dniach.

Gatunek introdukowany został w wielu miejscach na świecie, np. na Karaibach, w północno-wschodniej Australii i na wielu wyspach na Pacyfiku - głównie w celu zwalczania owadów szkodzących uprawom. Niestety ze względu na duże zdolności adaptacyjne, ropucha aga jest gatunkiem inwazyjnym i na wszystkich terenach, gdzie została wprowadzona, stanowi zagrożenie dla miejscowych gatunków. Z powodu  szerokiego zasięgu występowania w znacznej ilości, aga nie jest uznawana za gatunek wymagający specjalnej ochrony.

Interesujące jest to, że jest bardzo starym gatunkiem, najstarsze skamieniałości datuje się na późny miocen, czyli okres 23,03–5,333 mln lat temu.
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że