Nasze zwierzęta
ssaki  |  ptaki  |  gady  |  płazy  |  ryby  |  bezkręgowce
Bydło szkockie

Bydło szkockie

Bydło szkockie (Bos taurus taurus) to jedna z najstarszych ras bydła. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą ze źródeł spisanych w XII w., jednak dowody archeologiczne świadczą o jej istnieniu już w VI wieku n.e. Rasa rozwinęła się w północnej Szkocji i na okolicznych wyspach w odpowiedzi na niekorzystne warunki klimatyczne.

Najbardziej charakterystyczną cechą wyglądu jest bardzo długa sierść, jednokolorowa – zwykle brązowa, rzadziej biała lub czarna.

Bydło szkockie ma niewielkie wymagania paszowe i cieli się bez kłopotu, nawet przy dużych mrozach. Charakteryzuje się wysoką odpornością, dlatego jest chętnie hodowana dla wysokiej jakości mięsa.

Dzięki całorocznemu przebywaniu na pastwiskach rasa ta bardzo dobrze nadaje się do pielęgnacji środowiska.
<<     Wróć     >>

Czy wiesz że
Zagadki