Regulamin porządkowy
I. Ogólne przepisy porządkowe.


1. Warunkiem przebywania na terenie zoo jest posiadanie aktualnego biletu wstępu.
2. Bilet należy zachować do kontroli.
3. Ogród Zoologiczny otwarty jest:
  • listopad – marzec od 900 do 1600
  • maj – wrzesień od 900 do 1900
  • kwiecień i październik w dni robocze od 900 do 1700
  • kwiecień i październik w soboty, niedziele i święta od 900 do 1800
4. Kasy zamykane są na godzinę, a pawilony zwierząt na 15 minut przed zamknięciem zoo.
5. Wszyscy zwiedzający mają obowiązek opuszczenia terenu zoo przed jego zamknięciem.
6. W okresie od 01 października do końca kwietnia, wejście i wyjście z zoo odbywa się wyłącznie przez bramę główną.
7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie zoo jedynie pod opieką dorosłych.


II. Na terenie zoo obowiązuje bezwzględny zakaz:


1. Przebywania zwiedzających na terenie zoo po godzinach zamknięcia.
2. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień i przepustek.
3. Nadmiernego zbliżania się do zwierząt i ich drażnienia.
4. Karmienia zwierząt.
5. Wrzucania do klatek i na wybiegi śmieci i wszelkich innych przedmiotów w tym żywności.
6. Przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Spożywania alkoholu - za wyjątkiem spożywania piwa - wyłącznie na terenie punktu gastronomicznego posiadającego stosowne zezwolenie.
8. Palenia tytoniu w pawilonach i pomieszczeniach dla zwierząt.
9. Jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach.
10. Zaśmiecania i niszczenia terenów zielonych (trawników, kwietników, drzew i krzewów).
11. Wprowadzania psów i innych zwierząt domowych, za wyjątkiem psów asystujących.
12. Zakazane jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej za wyjątkiem osób świadczących tę usługę na podstawie umów zawartych z Ogrodem Zoologicznym.


III. Bezpieczeństwo zwiedzających:


1. Ogród zoologiczny zwiedzać można jedynie po wyznaczonych w tym celu alejkach spacerowych.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń pracowników ogrodu zoologicznego, służb porządkowych oraz stosować się do informacji umieszczonych na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych przy obiektach i wybiegach zwierząt.
3. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na barierki i ogrodzenia, przechodzić za nie oraz sadzać na nich dzieci.
4. Zwiedzającym zabrania się wspinać na obiekty, eksponaty oraz kaskadę wodną w kotlinie dinozaurów.
5. Zabrania się kąpania w zbiornikach wodnych.
6. Zakazane jest wchodzenie na zaplecza wybiegów dla zwierząt oraz zaplecza gospodarcze.
7. Zakazane jest pozostawianie dzieci bez nadzoru.Za wypadki powstałe na terenie ZOO z winy zwiedzających Dyrekcja nie odpowiada.
 


Czy wiesz że
Zagadki