Zagadki
Zagadka przyrodnicza nr 14/2014
Zagadka przyrodnicza nr 14/2014
28.07.2014

W tym tygodniu prosimy o podanie polskiej i łacińskiej nazwy tego oto gatunku:
Na odpowiedzi czekamy do niedzieli 10 sierpnia. Dla jednej osoby, wylosowanej z grona nadawców prawidłowych odpowiedzi, przewidziana jest niespodzianka.

_________________________________________________________

Bohaterami poprzedniej zagadki były następujące gatunki ryb:
1. zebrasoma niebiesko-żółta (Zebrasoma xanthurum),
2. zebrasoma wielobarwna (Z. desjardinii),
3. pokolec szary zwany czasem arabskim (Acanthurus sohal),
4. motylek rafowy (ustnik rafowy, motylek czarnopręgi, Heniochus acuminatus).

Ze względu jednak na uzasadnione wątpliwości dotyczące ostatniego gatunku, zdecydowaliśmy się przyjąć Waszą propozycję i uznawać za prawidłową odpowiedź także motylka dwupasego (Heniochus diphreutes).

Za rozpoznanie wszystkich czterech gatunków oraz podanie ich nazw po polsku oraz po łacinie można było "zarobić" aż 4 punkty. Za samą łacinę przyznawaliśmy 0,5 punktu.


Jesteśmy Wam również winni prawidłową odpowiedź na zagadkę nr 12. Jaszczurką tą był biczogon egipski (Uromastyx aegyptia).Gratulujemy poprawnych odpowiedzi i jak zwykle zachęcamy do dalszej zabawy!
Regulamin konkursu

1. Zagadki umieszczane są na stronie co dwa tygodnie.

2. Odpowiedzią jest polska i łacińska nazwa gatunkowa organizmu, którego dotyczy zagadka, chyba że zadający zagadkę poprosi o inne informacje.

3. Za prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. W przypadku, gdy zagadka złożona jest z kilku elementów, każdy z nich punktowany jest oddzielnie. Dopuszcza się także przyznanie 0,5 punktu za podanie odpowiedzi niepełnej.

4. Na rozwiązanie każdej zagadki odwiedzający stronę mają 14 dni.

5. Po dwóch tygodniach od dnia zamieszczenia zagadki nastąpi ogłoszenie rozwiązania oraz przyznanie punktów do rankingu rocznego.

6. Niezależnie od przyznania punktów do rankingu rocznego, w każdej kolejnej zagadce jedna wylosowana osoba spośród tych, które nadeślą prawidłową i pełną odpowiedź, nagrodzona zostanie zaproszeniem do zoo.

7. Na koniec roku, po zakończeniu całego cyklu zagadek zostanie wyłoniony zwycięzca roku, a także laureaci drugiego i trzeciego miejsca. Będą to osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi, zdobywając tym samym największą liczbę punktów.

8. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu rocznym przyznawane będą nagrody rzeczowe.

9. Odpowiedzi należy wysłać na adres e-mail: mfradczak@slaskiezoo.pl, podając w treści rozwiązanie oraz Imię i nazwisko - dane niezbędne do prowadzenia rocznego rankingu, a w temacie e-mail: "ODPOWIEDŹ NA ZAGADKĘ NR ..."

10. Jedna osoba może odpowiadać w jednej zagadce tylko raz. Wyjątkiem są zagadki skojarzeniowe – w ich przypadku dopuszcza się możliwość nadsyłania odpowiedzi po dodaniu przez Organizatora każdego kolejnego elementu, przy jednoczesnej redukcji punktów możliwych do zdobycia.

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany –w wyjątkowych sytuacjach - terminu zamieszczania oraz ogłaszania wyników poszczególnych zagadek.

Czy wiesz że
Zagadki