Zagadki
Zagadka przyrodnicza nr 2/2019
Zagadka przyrodnicza nr 2/2019
21.01.2019
Prosimy o rozpoznanie oraz podanie polskiej i łacińskiej nazwy zwierzęcia uchwyconego na poniższym zdjęciu:
Na odpowiedź macie czas do niedzieli 3 lutego włącznie. Powodzenia! :)

______________________________________________________________________________________

Poprawną odpowiedzią na pierwszą w tym roku zagadkę był pekariowiec obrożny (Pecari tajacu), do niedawna znany jako pekari obrożny (Tayassu tajacu). Obie nazwy uznawaliśmy za poprawne, ale pomimo tego tylko jedna osoba prawidłowo rozpoznała ten gatunek. Gratulujemy!

Pekariowiec obrożny reprezentuje rodzinę pekariowatych i podobnie, jak dwa pozostałe gatunki zamieszkuje różnorodne siedliska w Ameryce Południowej i Środkowej. Jego cechą charakterystyczną jest biała obroża na szyi, której zawdzięcza swoją nazwę.Regulamin konkursu: 

1. Zagadki umieszczane są na stronie co dwa tygodnie.
2. Odpowiedzią jest polska i łacińska nazwa gatunkowa organizmu, którego dotyczy zagadka, chyba że zadający zagadkę poprosi o dodatkowe informacje.
3. Za prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. W przypadku, gdy zagadka złożona jest z kilku elementów, każdy z nich punktowany jest oddzielnie. Dopuszcza się także przyznanie 0,5 punktu za podanie odpowiedzi niepełnej.
4. Na rozwiązanie każdej zagadki odwiedzający stronę mają 14 dni.
5. Po dwóch tygodniach od dnia zamieszczenia zagadki, nastąpi ogłoszenie rozwiązania oraz przyznanie punktów do rankingu rocznego.
6. Niezależnie od przyznania punktów do rankingu rocznego, w każdej kolejnej zagadce dwie wylosowane osoby, które nadeślą prawidłową odpowiedź, nagrodzone zostaną egzemplarzem Przewodnika po śląskim zoo oraz zaproszeniem do jednokrotnego zwiedzania ogrodu, ważnym dla jednej osoby.
7. Na koniec roku, po zakończeniu całego cyklu zagadek, zostanie wyłoniony zwycięzca roku, a także laureaci drugiego i trzeciego miejsca. Będą to osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi, zdobywając tym samym największą liczbę punktów.
8. Za pierwsze miejsce zastanie przyznana nagroda rzeczowa oraz roczny karnet wstępu do zoo. Za drugie i trzecie miejsce w rankingu rocznym przyznawane będą nagrody rzeczowe i zaproszenia do zoo.
9. Odpowiedzi należy wysyłać poprzez formularz kontaktowy dostępny pod każdą kolejną zagadką. W razie wystąpienia problemów technicznych, dopuszcza się wysłanie tradycyjnego e-maila, w którym oprócz odpowiedzi należy podać imię i nazwisko, a w tytule numer zagadki.
10. Jedna osoba może odpowiadać w jednej zagadce tylko raz. Wyjątkiem są zagadki skojarzeniowe – w ich przypadku dopuszcza się możliwość nadsyłania odpowiedzi po dodaniu przez Organizatora każdego kolejnego elementu, przy jednoczesnej redukcji punktów możliwych do zdobycia.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany – w wyjątkowych sytuacjach - terminu zamieszczania oraz ogłaszania wyników poszczególnych zagadek.
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Twoja odpowiedź *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie ZAGADKI PRZYRODNICZE organizowanym przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a tym samym do udziału w konkursie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą: Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów. *
Czy wiesz że
Zagadki