Zagadki
Zagadka przyrodnicza nr 24/2014
15.12.2014

Nieubłaganie zbliża się koniec roku, a wraz z nim koniec kolejnej edycji naszych zagadek.

W związku z tym pora wrócić do naszych skojarzeniowych zgadywanek, dzięki którym można będzie w sumie zdobyć aż 4 punkty.

Poniżej zamieszczone są trzy słowa, które naprowadzić Was mają na gatunek, którego nazwy polska i łacińska (wraz z uzasadnieniem!) stanowić będą odpowiedź na tę zagadkę.

Trzy kolejne podpowiedzi pojawią się w dniach: w poniedziałek 22.12, w środę 24.12 i w sobotę 27.12. Z każdą kolejną podpowiedzią liczba punktów możliwych do uzyskania za prawidłową odpowiedź spadać będzie o 1.

Uwaga! Z okazji weekendowych problemów technicznych "przedłużamy" zagadkę do wtorku (do 23.59), a ostatnią podpowiedź dodajemy dzisiaj (29.12)!

A zatem zaczynamy (4 pkt):

CEBULKA
BIBLIOTEKA
PRZYSŁÓWEK
MLEKO
(3 pkt)
GÓRY (2 pkt)
AZJA (1 pkt)


Rozstrzygnięcie zagadki oraz ogłoszenie wyników nastąpi w środę 31 grudnia.

Życzymy trafnych skojarzeń :)

_________________________________________________________

Prawidłową odpowiedzią na zagadkę sprzed dwóch tygodni był dławigad afrykański (Mycteria ibis).

Gratulujemy wszystkich poprawnych odpowiedzi!


Regulamin konkursu

1. Zagadki umieszczane są na stronie co dwa tygodnie.

2. Odpowiedzią jest polska i łacińska nazwa gatunkowa organizmu, którego dotyczy zagadka, chyba że zadający zagadkę poprosi o inne informacje.

3. Za prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. W przypadku, gdy zagadka złożona jest z kilku elementów, każdy z nich punktowany jest oddzielnie. Dopuszcza się także przyznanie 0,5 punktu za podanie odpowiedzi niepełnej.

4. Na rozwiązanie każdej zagadki odwiedzający stronę mają 14 dni.

5. Po dwóch tygodniach od dnia zamieszczenia zagadki nastąpi ogłoszenie rozwiązania oraz przyznanie punktów do rankingu rocznego.

6. Niezależnie od przyznania punktów do rankingu rocznego, w każdej kolejnej zagadce jedna wylosowana osoba spośród tych, które nadeślą prawidłową i pełną odpowiedź, nagrodzona zostanie zaproszeniem do zoo.

7. Na koniec roku, po zakończeniu całego cyklu zagadek zostanie wyłoniony zwycięzca roku, a także laureaci drugiego i trzeciego miejsca. Będą to osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi, zdobywając tym samym największą liczbę punktów.

8. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu rocznym przyznawane będą nagrody rzeczowe.

9. Odpowiedzi należy wysłać na adres e-mail: mfradczak@slaskiezoo.pl, podając w treści rozwiązanie oraz Imię i nazwisko - dane niezbędne do prowadzenia rocznego rankingu, a w temacie e-mail: "ODPOWIEDŹ NA ZAGADKĘ NR ..."

10. Jedna osoba może odpowiadać w jednej zagadce tylko raz. Wyjątkiem są zagadki skojarzeniowe — w ich przypadku dopuszcza się możliwość nadsyłania odpowiedzi po dodaniu przez Organizatora każdego kolejnego elementu, przy jednoczesnej redukcji punktów możliwych do zdobycia.

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany —w wyjątkowych sytuacjach - terminu zamieszczania oraz ogłaszania wyników poszczególnych zagadek.

Czy wiesz że
Zagadki