Zagadki
Zagadka przyrodnicza nr 26/2018
Zagadka przyrodnicza nr 26/2018
24.12.2018
Wasze ostatnie w tym roku zadanie polegać będzie na rozpoznaniu jak najwiekszej ilości gatunków ryb, które znalazły się na ponizszym zdjęciu. Za każdy prawidłowo rozpoznany i nazwany gatunek przyznamy Wam 1 punkt, a więc do zdobycia jest ich tym razem kilka :)

W rankingu rocznym wszystko się jeszcze zdarzyć może, a więc podejmijcie wyzwanie!Na Wasze odpowiedzi czekamy aż do wtorku 1 stycznia włącznie. Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie całego cyklu nastąpi w środę.
Życzymy Wam radosnych Śwąt, udanej imprezy sylwestrowej oraz samych poprawnych odpowiedzi!

______________________________________________________________________________________

Poprawną odpowiedzią na poprzednią zagadkę był srokal czarnogardły (Cyanocorax colliei), przez niektórych systematyków klasyfikowany do rodzaju Calocitta.

Gratulujemy wszystkich poprawnych odpowiedzi!Regulamin konkursu: 

1. Zagadki umieszczane są na stronie co dwa tygodnie.
2. Odpowiedzią jest polska i łacińska nazwa gatunkowa organizmu, którego dotyczy zagadka, chyba że zadający zagadkę poprosi o dodatkowe informacje.
3. Za prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. W przypadku, gdy zagadka złożona jest z kilku elementów, każdy z nich punktowany jest oddzielnie. Dopuszcza się także przyznanie 0,5 punktu za podanie odpowiedzi niepełnej.
4. Na rozwiązanie każdej zagadki odwiedzający stronę mają 14 dni.
5. Po dwóch tygodniach od dnia zamieszczenia zagadki, nastąpi ogłoszenie rozwiązania oraz przyznanie punktów do rankingu rocznego.
6. Niezależnie od przyznania punktów do rankingu rocznego, w każdej kolejnej zagadce dwie wylosowane osoby, które nadeślą prawidłową odpowiedź, nagrodzone zostaną egzemplarzem Przewodnika po śląskim zoo oraz zaproszeniem do jednokrotnego zwiedzania ogrodu, ważnym dla jednej osoby.
7. Na koniec roku, po zakończeniu całego cyklu zagadek, zostanie wyłoniony zwycięzca roku, a także laureaci drugiego i trzeciego miejsca. Będą to osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi, zdobywając tym samym największą liczbę punktów.
8. Za pierwsze miejsce zastanie przyznana nagroda rzeczowa oraz roczny karnet wstępu do zoo. Za drugie i trzecie miejsce w rankingu rocznym przyznawane będą nagrody rzeczowe i zaproszenia do zoo.
9. Odpowiedzi należy wysyłać poprzez formularz kontaktowy dostępny pod każdą kolejną zagadką. W razie wystąpienia problemów technicznych, dopuszcza się wysłanie tradycyjnego e-maila, w którym oprócz odpowiedzi należy podać imię i nazwisko, a w tytule numer zagadki.
10. Jedna osoba może odpowiadać w jednej zagadce tylko raz. Wyjątkiem są zagadki skojarzeniowe – w ich przypadku dopuszcza się możliwość nadsyłania odpowiedzi po dodaniu przez Organizatora każdego kolejnego elementu, przy jednoczesnej redukcji punktów możliwych do zdobycia.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany – w wyjątkowych sytuacjach - terminu zamieszczania oraz ogłaszania wyników poszczególnych zagadek.
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Twoja odpowiedź *
Wyrażam zgodę *
Czy wiesz że
Zagadki