Zagadki
Zagadka przyrodnicza nr 3/2015
Zagadka przyrodnicza nr 3/2015
02.02.2015

Prosimy o podanie polskiej i łacińskiej nazwy ptaka widocznego na poniższym zdjęciu.
Dodatkowy punkt można zdobyć za podanie z jakim gatunkiem z kolekcji śląskiego zoo jest on najbliżej spokrewniony.
Na odpowiedzi czekamy do niedzieli 15 lutego.
Powodzenia!

_________________________________________________________

Prawidłową odpowiedzią na poprzednią zagadkę był niedźwiedź malajski (Helarctos malayanus).

Dlaczego właśnie on? Ponieważ:
- zamieszkuje Azję Południowo-Wschodnią, w tym Laos, w którym notowana jest jedna z największych populacji tego gatunku,
- należy do rzędu drapieżnych, dla których typowe są m.in. tzw. łamacze (cecha uzębienia ułatwiająca kruszenie kości),
- wyróżnia się bardzo długim językiem, służącym m.in. do zlizywania miodu i nektaru,
- jego angielska nazwa brzmi Sun Bear,
- środowisko naturalne tego gatunku, czyli lasy tropikalne wycinane są pod plantacje palm olejowych, z których produkowany jest olej palmowy - popularny składnik wielu produktów spożywczych oraz kosmetyków,
- jest uważany za najmniejszego przedstawiciela niedźwiedzi.Regulamin konkursu

1. Zagadki umieszczane są na stronie co dwa tygodnie.

2. Odpowiedzią jest polska i łacińska nazwa gatunkowa organizmu, którego dotyczy zagadka, chyba że zadający zagadkę poprosi o inne informacje.

3. Za prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. W przypadku, gdy zagadka złożona jest z kilku elementów, każdy z nich punktowany jest oddzielnie. Dopuszcza się także przyznanie 0,5 punktu za podanie odpowiedzi niepełnej.

4. Na rozwiązanie każdej zagadki odwiedzający stronę mają 14 dni.

5. Po dwóch tygodniach od dnia zamieszczenia zagadki nastąpi ogłoszenie rozwiązania oraz przyznanie punktów do rankingu rocznego.

6. Na koniec roku, po zakończeniu całego cyklu zagadek zostanie wyłoniony zwycięzca roku, a także laureaci drugiego i trzeciego miejsca. Będą to osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi, zdobywając tym samym największą liczbę punktów.

7. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu rocznym przyznawane będą nagrody rzeczowe.

8. Dodatkowo autorom odpowiedzi na największą liczbę zagadek przyznane zostaną nagrody pocieszenia.

9. Odpowiedzi należy wysłać na adres e-mail: mfradczak@slaskiezoo.pl, podając w treści rozwiązanie oraz Imię i nazwisko - dane niezbędne do prowadzenia rocznego rankingu, a w temacie e-mail: "ODPOWIEDŹ NA ZAGADKĘ NR ..."

10. Jedna osoba może odpowiadać w jednej zagadce tylko raz. Wyjątkiem są zagadki skojarzeniowe — w ich przypadku dopuszcza się możliwość nadsyłania odpowiedzi po dodaniu przez Organizatora każdego kolejnego elementu, przy jednoczesnej redukcji punktów możliwych do zdobycia.

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany — w wyjątkowych sytuacjach - terminu zamieszczania oraz ogłaszania wyników poszczególnych zagadek.

Czy wiesz że
Zagadki